Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία

Το έργο GrWheat αποσκοπεί στη σύνδεση της γεωργικής παραγωγής με την βιομηχανία τροφίμων, με στόχο την παραγωγή ποιοτικών εξειδικευμένων προϊόντων άλεσης, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις κατάλληλα προσαρμοσμένες για τη χώρα μας ποικιλίες σίτου, που θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Το έργο περιλαμβάνει:

ü  την εφαρμογή γονιδιωματικών τεχνικών για την αποτίμηση του γενετικού δυναμικού των ποικιλιών σίτου, ώστε να αξιοποιηθούν προγράμματα γενετικής βελτίωση,

ü  την αξιολόγηση των περιοχών καλλιέργειας των ποικιλιών σε σχέση με την παραγωγικότητα, ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις,

ü  την αξιολόγηση της διατροφικής αξίας της κάθε ποικιλίας,

ü  την παραγωγή άλευρων από μίγματα ποικιλιών σίτου με νέα χαρακτηριστικά.

 

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του παραγόμενου ελληνικού σιταριού, που αξιοποιείται από τοπικές βιομηχανίες, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Το GrWheat  με την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης από το σπόρο μέχρι τον καταναλωτή αναμένεται να:

·         συμβάλλει στην παραγωγή πιστοποιημένου γενετικού υλικού,

·         οδηγήσει στη αξιοποίηση των Ελληνικών ποικιλιών σκληρού σίτου,

·         αυξήσει την επάρκεια σε ποιοτικά άλευρα,

·         δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης,

·         αναπτύξει νέες αλυσίδες αξίας και νέα προϊόντα αλεύρων,

·         συμβάλει έμμεσα και άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω μείωσης εισροών στη καλλιέργεια σιτηρών.

 

Συντονιστής έργου: Καθ. Αναγνώστης Αργυρίου, ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ

Gr Wheat

Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία

espa

© 2022 GrWheat.gr, All Rights Reserved. Powered by The Smalls