Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία

Τα πρώτα ολοκληρωμένα αποτελέσματα του έργου δημοσιεύθηκαν, μετά από κρίση, στο διεθνές (Open Access) επιστημονικό περιοδικό “AGRONOMY“.

Ο τίτλος της δημοσίευσης είναι: Valorizing Traditional Greek Wheat Varieties: Phylogenetic Profile and Biochemical Analysis of their Nutritional Value.

Gr Wheat

Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία

espa

© 2022 GrWheat.gr, All Rights Reserved. Powered by The Smalls